|  Login

Các cơ quan cung cấp thông tin:            

Thành Phố Tây Ninh, Huyện Tân Biên, Huyện Tân Châu, Huyện Dương Minh Châu, Huyện Châu Thành, Huyện Hòa Thành, Huyện Gò Dầu, Huyện Bến Cầu, Huyện Trảng Bàng  

    Tìm kiếm  
 

 

Năm 2017
Đã tiếp nhận: 4.798 hồ sơ
Đã giải quyết: 1.481 hồ sơ
Đúng hạn

Số lượng tra cứu qua website
 
Số lượng tra cứu qua điện thoại
 
Số lượng tra cứu qua tin nhắn
Số lượt truy cập
 
Đã giải quyết 272 hồ sơ
83%hồ sơ đúng hạn
 
 
Đã giải quyết 267 hồ sơ
94%hồ sơ đúng hạn
 
Đã tiếp nhận
244 hồ sơ
Đã giải quyết
101 hồ sơ
137 35 54 97 87 118 0 0 0 0 0 0

Tra cứu hồ sơ cá nhân

Hỏi và đáp

 

           

   

 

Hệ thống được tự động cập nhật trực tiếp và trực tuyến từ các đơn vị:
 
Thành Phố Tây Ninh, Huyện Tân Biên, Huyện Tân Châu, Huyện Dương Minh Châu, Huyện Châu Thành, Huyện Hòa Thành, Huyện Gò Dầu, Huyện Bến Cầu, Huyện Trảng Bàng